1

Voor mensen – door mensen

Niet organisaties maar mensen leveren prestaties. Voor betere prestaties moet actief ingespeeld worden op hun denken en doen!

In een chemisch procesbedrijf oefenen teams twee keer per jaar. Ze simuleren bijvoorbeeld op locatie met alle direct betrokkenen een ongewenste gebeurtenis (een defecte afsluiter). Dit leidt vaak tot verrassende ontdekkingen over aannames, gedragspatronen, afspraken en ongeschreven regels.

Apollo13 adviseurs leren u om aan de hand van een concrete gebeurtenis het ‘doen’ met elkaar te oefenen.