2

Onorthodox denken en doen

Voor betere prestaties is het soms nodig om buiten bestaande kaders en routines te denken.

Op de actielijst van een MT staan al maanden diverse afspraken die niet worden nagekomen. De voorzitter besluit om te gaan oefenen met ander gedrag. "Vertel me eens, wat hebben wij nodig om onze afspraken na te komen?" Uitkomst: de afspraken blijken vaak onhelder gedefieerd of niet haalbaar.

Apollo13 adviseurs leren u om te oefenen met andere manieren van denken en organiseren.