3

Overzichtgericht communiceren

Overzichtgericht communiceren betekent: zowel elkaar als het operationele proces kennen en begrijpen.

Medewerkers van een kantoor praten vaak over en weinig met elkaar. Via dialoog-gesprekken leren zij zich in elkaar te verplaatsen en de consequenties te zien van het eigen (niet) handelen. Dit resulteert in wederzijds begrip en een toenemend vertrouwen in en respect voor elkaar.

Apollo13 adviseurs leren u overtuigingen en interactiepatronen bespreekbaar te maken en te denken vanuit het totale operationele proces.