4

Praktisch handelen in het hier en nu

Beter presteren betekent alert reageren op wat hier en nu nodig is.

Een nieuwe medewerkster van een bankinstelling hoort dat cliënten vaak vruchteloos proberen in contact te komen met hun accountmanager. Zij informeert haar leidinggevende. Deze roept meteen iedereen bij elkaar om gezamenlijk te onderzoeken hoe dit kan worden opgelost. Dit leidt na een brainstorm diezelfde middag tot nieuwe afspraken waaraan allen zich bovendien committeren.

Apollo13 adviseurs leren u wat praktisch handelen in het hier en nu betekent.