Belangrijke condities

Om scherp en alert te kunnen denken en om onverwachte of ongewenste gebeurtenissen goed te kunnen managen zijn specifieke condities nodig.

Naast een aantal basiscondities die gelden voor alle goed functionerende organisaties is de aanwezigheid van de volgende HPO-condities essentieel:

• een geïnformeerde cultuur,
• gemeenschappelijke referentiekaders,
• mentale, organisatorische en materiële reserves (redundantie),
• focus op relaties.