7

Uitstijgen boven misverstanden

Mensen vormen soms een beeld van een bepaald probleem zonder goed de operationele werkelijkheid te kennen. HIerdoor ontstaan vaak misverstanden of interpretatieverschillen.

Een notaris ontvangt klachten over de telefonische bereikbaarheid. Hij gaat zelf een paar uur ter plekke observeren. Er worden vervolgens nieuwe haalbare werkafspraken gemaakt.

Apollo13 adviseurs zorgen ervoor dat u aangesloten blijft bij het operationele proces.