8

Alert zijn op kritieke momenten

De kracht van organisaties neemt sterk toe als mensen in staat zijn om kritieke momenten tijdig te signaleren en er alert op te reageren.

In een gemeente wordt na een grote 'misser' een HRO-evaluatie gehouden met de direct betrokkenen. De kritieke momenten in het proces worden zichtbaar en leerpunten worden benoemd. Hierdoor wordt er in de toekomst sneller gereageerd op zwakke signalen.

Apollo13 adviseurs gebruiken ‘HRO-evaluaties’ om met betrokkenen onverwachte gebeurtenissen en kritieke momenten bloot te leggen.