9

Mindful organiseren Door het ontwikkelen van mindfulness ofwel alert en flexibel gedrag kunnen ongewenste gebeurtenissen beter gemanaged worden en verbetert uw performance. Mindful organiseren betekent focus op gedrag:

• alert zijn op kritieke momenten

• uitstijgen boven misverstanden

• problemen signaleren en delen

• momenten van stilte inbouwen

• praktisch handelen in het hier en nu

• overzichtgericht communiceren

• onorthodox denken en doen

• voor mensen – door mensen