Adviseren met een missie

Onze missie is mensen in organisaties (zowel managers als medewerkers) te leren om met meer alertheid te kijken naar wat hier en nu écht nodig is en daar vervolgens naar te handelen. Door flexibel te organiseren, actief te communiceren en blame free te blijven leren kunnen ongewenste of onverwachte gebeurtenissen beter worden gemanaged en zal de performance van de organisatie sterk verbeteren.
Apollo13 adviseert organisaties, teams, managers, ketens en netwerken bij het verbeteren van effectiviteit en prestaties. Mindful denken en handelen is daarbij vanzelfsprekend de rode draad in onze manier van kijken, werken en adviseren. De focus van Apollo13 is primair gericht op verbetering van de performance van organisaties en ketens. Het verbeteren van performance kent meerdere ingangen. Dit betekent dat wij ons soms focussen op gedrag, leren en interactie, soms op organisatorische contexten en soms op sturingsprocessen, afhankelijk van de vraag die u heeft. Onderscheidend is dat wij altijd de focus leggen op gedrag, dat we door blijven vragen, vooronderstellingen duidelijk maken en u steeds anders laten kijken naar de situatie waarin u zich bevindt. Ons streven is uiteindelijk u en uw organisatie naar een hoger niveau van veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit te helpen.

images (13)